Menu

Writings

“बाप, मुलगा आणि मास्तर!”

पुलंच्या “बिगरी ते मॅट्रीक” मध्ये एक वाक्य आहे. “शाळेमध्ये बापानी येणं, हे बाप, मुलगा आणि मास्तर… ह्या तिघांनाही रूचत नसे. परस्परांचे संबंध संपूर्णपणे तिरस्कारावरच आधारलेले होते!” पण आता काळ नक्कीच बदलला आहे. मी किबोर्ड शिकवायची online शाळा सुरू केल्यानंतर, गेल्या

Read More »

कलेचा शिक्षक आणि शिकवायची कला

Keyboard synthesizer च्या माध्यमातून संगीत शिकवायची सुरुवात आणि त्या प्रवासाविषयी थोडेसे. साधारण १९९५ साली उत्तम guitarist आणि माझा मित्र नितीन कुलकर्णीनी त्याच्या डेक्कनच्या चालुक्य Restaurent जवळच्या Musico Institute मध्ये “खूप लोक चौकशी करत आहेत. तू Synthesizer शिकवशील का?” अशी विचारणा

Read More »